De Revolutie

De achttiende eeuw vormde een keerpunt in de geschiedenis. De industriële revolutie brak los. Kees ga es wat rechter op zitten. Er werden veel uitvindingen gedaan en men ontdekte nieuwe energiebronnen waardoor de manier van produceren veranderde. Piet haal die vinger uit je neus. Het woord industrie is afgeleid van het Latijnse woord voor ijver, een aan individuen toegeschreven eigenschap.
Jan haal die kauwgom es uit je mond. Het woord industrie had aanvankelijk betrekking op de niet agrarische sector. Klaas hou es op met kletsen. Tegenwoordig is het ook van toepassing op de agrarische sector, die een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Gijs blijf van Wilma af. De revolutie was niet één gebeurtenis, maar een proces dat in fasen verdeeld kan worden. Maarten zit niet aan je kont te krabben.
De verschillende fasen deden zich niet overal op hetzelfde moment voor. In Engeland hadden belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de landbouw plaatsgevonden en Bert leg neer je foon. Dat was vóór de invoering van stoomkracht in de industrie. Vanaf ongeveer 1770 begon de industriële produktie sterk te groeien en Anneke kijk es wat geïnteresseerder. Daardoor veranderde zowel het landschap als de sociale en economische structuur. Flip je gulp staat open. In de 19e eeuw ging elektriciteit de stoomkracht vervangen. Nieuwe industriële revoluties in Duitsland en de Verenigde Staten zorgden voor nieuwe ontwikkelingen. Banken en financiële markten kregen een steeds grotere invloed en Hanneke leg neer je breiwerk. Armoede verminderde door de industrialisatie, maar verdween niet. Bij de vooruitgang hoorden ook crises. Voor oplossingen ging men naar de toekomst kijken. Fred nokke met boere. IJzer was het basisprodukt van de vroege Industriële Revolutie. Gijs kappe met schete late. In de nieuwe Ijzertijd liep Engeland nog voorop maar aan het eind van de 19e eeuw kwam de staalproduktie opzetten en Abdul leg neer die joint. Toen namen Duitsland en de VS het voortouw. Ze maakten meer staal en ontwikkelden betere staallegeringen. Willem kom van dat dak af. De meeste rivieren waren nauwelijks bevaarbaar. De oplossing lag in het graven van kanalen en jongens krijg de schijt maar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *