A Misty Day

Ik stond juist op het punt om my stoffige praktijk te sluit toen er geknocked werd op de door. The ganse day had ik mij reeds stierlijk verveeld. Ik zat wat achter mijn desk, zonder duidelijke bedooling en vroeg me voortdurend af why ik zonodig een Private detective moest word. Af en toe stak ik een sigaret up en wierp ik a blik uit the window.
New Orleans was not meer wat het geweest was. In de misty streets zag je af en toe een gedaante of een car voorbij snell, maar het leek wel een dead city. Het had iets spoakachtigs, iets lugubers.
Vrooger, yes vrooger. The early days.Toen was er nostalgy te vind, de stad was in bloei. Er was life; de kids speelden op the street, de men haast zich naar hun
work, de vrouw op weg naar the Market. Ik zelf was police-officer en hield van mijn job. Af en toe wat criminals inreken u weet wel how that goes. Maar since
een paar jaar waren veel piepel naar de Iestkoost gaan verhuis; er was little work here. The criminality nam toe.
Vele police-officers waren corrupt en ik, als rechtgeaard diender kon me not meer handhaaf tussen all that onrecht. Ik stopped ermee and werd een detective. Dat was not een groot succes so far, ik had nog geen job gehad.
Good, er werd dus geknocked. Ik opende the deur and there was ze.
The vrouw waar ik my leef long op had gewait. Long blond haar and een sunnebril op haar nose. Ze was erg knap and zag er nervous out. Ik invited haar binnen in the benauwde kamer en vroeg haar to sit op the stool. Ik veegde het sweat van my voorhuid ehh head and vroeg:’ Can I help joe?’
‘Ik hope so,’ she zei. ‘Ik zit in a lot of trubbels! Volgens mij word ik gefollowed, kun you take a look out het raam please?’
Ik draaide my om naar het window en cake through the luxaflex naar buiten.
‘Ik see not veel,’ zei ik terwijl ik door the mist naar buiten tuurde. ‘Maakt u zich not so ongerust, you bent here veilig,’ sprak ik flink. ‘What is er aan the hand? Will u misschien coffee?’
Ik had het nog not gezegd of ik bemerkte my blunder. Ik had namelijk geen filterzakjes anymore. But ze was so in the war that ik haar a cup water aanbood, die ze gretig accepted. Met trillende stem begon ze te talk.
‘Joe moet me helpen, please! Ik do alles for joe als joe me helpt! Okay?’
For a moment was ik overrompled. Niet vaak had ik here a mooie lady die alles for me wou doon.
‘Hey lady, teek it iesie! Neem a slok water and relax, vertell me what is er aan de hand?’
‘Yes, fenks. Het sit namelijk so. Ik heb een tijdje een relation gehad with een mafiaman. Maar ik wanted it out maak omthat hij me the hele time bont en blue slaat. Vanthere the sunnebril,’she said terwijl ze haar bril af did. Haar eyes waren helemaal black and blauw geslaag. Ik voelde woede in mie opcome.
‘Hij said toen tegen me:’ als je ooit wegloopt van mij ik vermurder joe trut!’ En now ben ik weggewalked van him. Hij zal me vermurder, plies help me! The police will me not help! Joe bent mijn my enige chance!’
Op hetzelfde moment werd the door ingetrapt. There waren three big mafiamen in the doorway met een gevaarlijk pistol van Bart Smith. One van hen gilde: ‘Ik zei joe not to verlaat mie joe trut!’
Ik twijfelde no moment en trok the trut under het bureau. Tegelijk opened ik the la en trok een stuk Camembert erout. Ik hield het under de nose van the three mafiamen en nog before ze een kik konden give lagen ze uitgetelled on the floor.
‘Are you okay lady?’ vroeg ik droog. ‘Yes yes, alles is fijn!’ schreeuwde she. ‘Joe hep me gesaved, joe bent een hero!’
Before ik het wist had ik een kiss op mijn wang te pak. ‘It’s okay, ik deed alleen mijn job,’ zei ik bescheiden, maar ik moest behoorlijk poop.
‘Okay relax, het is over, joe bent safe now’.
Haar beautiful black and blauwe eyes keken me thankful aan. Ik felt love and zij ook natuurlijk.
‘I will alles for joe doen , ze zei and she viel in my arms.
‘Ik heb a good idee,’ ik zei and gaf her a knipoog. ‘Please haal some filterzakjes for me…’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *